E-shop

Mé stříbrné šperky vznikají jako hra s kamenem a kovem, jejíž inspirací byl kámen samotný, rostliny, květiny, příroda. Něco jemného, neuchopitelného, tušeného či smysly vnímaného, cosi ve mně touží toto "něco" polapit, ztvárnit a schovat právě do objektu šperku.

Jsem šperkař amatér v ryzím a původním slova smyslu - tedy odvozeno od aimer - milovat. Vlastně jsem i zahradník a kytkař amatér, nicméně to sem nepatří.

Práce se stříbrem, kameny a dalšími převážně přírodními materiály, které mne uchvacují je tolik odlišná od práce s rostlinami a zahradami. Je ukončená, definitivní, prakticky neměnná. Ne tak rostliny a zahrady. Možná i proto mne tvorba šperků přitáhla a nepustila. Ukončenost a neměnnost jako druhý pól jednoty.

Fotogalerie šperky